วิธีการติดตั้งและใช้งาน Outlook Connector for Microsoft Outlook 2003

1.ทำการ Download Outlook Connector จาก http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9A2279B1-DF0A-46E1-AA93-7D4870871ECF&displaylang=en

 

outlook_2003_connector

2. ทำการติดตั้ง Outlook Connector ที่ดาวโหลดมา

outlook_connector_2003

outlook_connector_2003

3. กรอกUser Name (อะไรก็ได้) Organization (ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้)

outlook_connector_2003

outlook_connector_2003

outlook_connector_2003

4. เมื่อติดตั้งเสร็จโปรแกรม Outlook จะรันขึ้นมาเอง

outlook_connector_2003

5. ทำการ Config ค่าการใช้งาน

outlook_connector_2003

6. เลือก Server Type เป็น Additional Server Types

outlook_2003_connector

outlook_connector_2003

7. กรอก E-mail Address และ Password ในส่วนของ Name ใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้

outlook_2003_connector

8. เรียบร้อยใช้งานได้ทันที

<<Back