วิธีการทำ Auto Reply E-mail

1. Sign in เข้าไปแล้วไปที่ Option > More Options

auto_reply_email

2. ไปที่ เมนู Manage your account > Send automated vacation replies

auto_reply_email

3. ติ๊กเลือก Send vacation replies to people who e-mail me แล้วใส่ข้อความที่ต้องการจะตอบ เมื่อเสร็จแล้วกด Save

auto_reply_email

4. เสร็จเรียบร้อย